Barion Pixel

Priestupok či trestný čin? Aká pokuta vám hrozí?

Kategória: Pravidlá, Publikované: 2.9.2020

Pokutynočnou morou snáď každého vodiča. Mnoho šoférov sa občas ponáhľa viac, ako dovoľuje maximálna povolená rýchlosť, narýchlo zaparkuje v centre mesta a pozabudne vhodiť niekoľko mincí do parkomatu či zabudne pri odbočovaní z kruhového objazdu použiť smerovku. Raz za čas sa to stane asi každému. Po uvedomení si vlastnej chyby či zábudlivosti vodičovi možno zamrzne úsmev na perách a tajne dúfa, že za ním nejde mobilný radar, že za sebou nezačuje policajné sirény či že si na prednom kolese nenájde neslávne známu papuču. Viete však, kedy sa vaše konanie označuje ako priestupok a kedy ako trestný čin? Aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Za čo môžeme od strážcov bezpečnosti dostať pokutuv akej výške? Čítajte ďalej! 

policajné auto, sirény, pokuty

Trestný čin a priestupok – podobnosti a rozdiely

Priestupok

Dopravný priestupok (používa sa aj pomenovanie správny delikt) označuje akési prekročenie pomyslenej hranice noriem, nariadení či zákonov. Nikdy sa nerieši väzením, policajti zaň môžu vodičovi udeliť blokovú pokutu na mieste alebo pokutu v správnom konaní (tu sa už hranica pokuty zvyšuje). Priestupok nie je svojou povahou ani časovým obdobím prečinom ani zločinom. Ako jeho najjednoduchší príklad v praxi by sme mohli uviesť zlé parkovanie v meste

Trestný čin

Trestný čin je protiprávne počínanie, ktorého znaky presne definuje Trestný zákon. V zákone sú trestné činy rozdelené podľa ich druhovej podstaty, ako príklad môžeme uviesť, že hlava číslo štyri má názov Trestné činy proti majetku a šiesta hlava sa venuje trestným činom všeobecne nebezpečným a proti životnému prostrediu. Trestný čin na Slovensku môže spáchať iba fyzická osoba, ktorú v takomto prípade nazývame páchateľom. Kým u nás hrozí občanovi za spáchanie trestného činu väzenie, v niektorých krajinách je možné prepustiť páchateľa za kauciu, v iných je zas najvyšším trestom trest smrti. Vo všeobecnosti existujú dva druhy trestného činu, a to prečin a zločin. 

Prečin

Menej závažný trestný čin, ktorý bol spáchaný z nedbanlivosti alebo zámerne, sa nazýva prečin. Za tento prečin hrozí trest odňatia slobody do päť rokov, vo výnimočných prípadoch podmienečné väzenie. V prípade neveľkej závažnosti konkrétneho činu vzhľadom na spôsob vykonania, následky, okolnosti spáchania, mieru zavinenia či motív zavinenia ide stále len o priestupok. 

Zločin

Zločin je závažnejšou formou trestného činu. Ide o úmyselnú formu trestnej činnosti, za ktorú hrozí väzenie na viac ako 5 rokov

väzenie, trestný čin, sankcia

V čom je teda hlavný rozdiel?

 • Sankcia - Snáď žiadnemu čitateľovi neuniklo, že hlavným rozdielom medzi trestným činom a priestupkom je v tom, ako býva potrestaný. Kým pri priestupku zostane vaša peňaženka o niekoľko (desiatok) eur ľahšia, trestný čin môže siahnuť aj na vašu slobodu. Právne noviny oboznamujú čitateľa aj s inými druhmi trestov, o ktorých hovorí Trestný zákon; patrí medzi ne napríklad trest domáceho väzenia,  prepadnutia majetku, povinnej práce či zákazu účasti na verejných podujatiach. 
 • Voči čomu sa páchateľ previnil - Ďalším rozdielom je, ako informuje aj stránka Rozdiely.sk, že kým priestupok sa označuje ako previnenie voči nariadeniam a vyhláškam, trestný čin je previnením voči Trestnému zákonu. 
 • Druh zavinenia – Trestný čin a prečin sa líšia aj druhom zavinenia; kým pri priestupku (alebo aj v prípade prečinu) môže byť čin zavinený z nedbanlivosti, úmyselné porušenie zákona sa automaticky považuje za trestný čin. 

Pokuty = zlý sen každého vodiča

Mávajúci policajt s radarom v ruke, papuča na zaparkovanom aute v centre mesta či blikajúce a húkajúce sirény v spätnom zrkadle. Väčšina šoférov veľmi dobre pozná niektorú z týchto či ďalších situácii, ktoré nevyhnutne vedú k tomu, aby ste v palubnom priečinku alebo v taške hľadali peňaženku. Pokuta vie každému vodičovi znepríjemniť deň, a hoci každý vie, že sa jej dá vyhýbať poriadnym dodržiavaním dopravných predpisov, mnoho z nás občas spraví výnimku a dopustí sa priestupku. Viete, koľko si od vás môže policajt vypýtať v prípade porušenia predpisov? Presné informácie o tom, v akej hodnote sa pohybujú pokuty, nájde každý šofér v oficiálnom Sadzobníku pokút, ktorý je dostupný medzi dokumentmi na stiahnutie na stránkach Ministerstva dopravy SR. My pre vás vyberáme tie, s ktorými sa môžete stretnúť asi najčastejšie. 

pokuta, peniaze, euro

Pokuty v číslach

Ako uvádza redaktor Erik Stríž vo svojom článku na stránke Autoviny.sk: „Pokuty vydávané v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky majú maximálnu výšku 1 000 eur.“ Aj keď sa mnohé z nich pohybujú v oveľa nižších sumách, aj 30 eurová pokuta môže byť pre vašu peňaženku nemilým prekvapením

Zákazové dopravné značky

Áno, to sú tie biele kruhy s červenou obrubou. Okrem nich existuje aj mnoho iných všeobecných zákazov. O koľko bude ľahšia vaša peňaženka, ak ich omylom alebo zámerne prehliadnete? 

 • Zákaz vjazdu → 50 €
 • Zákaz predchádzania → 100-150 €
 • Neposlúchnutie pokynu Stoj! od policajta → 100-150 €
 • Umiestnenie zakázaných technických prístrojov (antiradar) → 100-150 €

Pokutu môžete dostať aj za to, že neabsolvujete technickú a emisnú kontrolu. Vedeli ste, že od roku 2019 má STK prísnejšie pravidlá? Náš text Do platnosti vstúpili prísnejšie pravidlá kontroly STK. Problém prejsť môžu mať aj nové autá vám odpovie na všetky otázky. 

Nedodržanie povinností vodiča

Viete, aké sú povinnosti každého zo šoférov? Za ich nedodržanie môžete tiež zaplatiť. 

Povinnosťou vodiča je okrem iného aj staranie sa o stav vozidla. Na predchádzanie pokutám v tejto oblasti vám odporúčame napríklad náš článok Pneumatiky a hĺbka dezénu - kedy hrozí pokuta?

 • Náhle a nebezpečné zníženie rýchlosti jazdy → 30-50 €
 • Obmedzovanie plynulosti cestnej premávky → 30 €
 • Ohrozenie chodcov na chodníku či cyklistov na priechode pre cyklistov → 150 €
 • Obsluhovanie mobilného telefónu za jazdy → 100 €
 • Používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky → 30-50 €
 • Vyhadzovanie predmetov z vozidla → 10-30 €
 • Nepoužívanie bezpečnostného pásu → 50 €
 • Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb → 50 €

V súvislosti s pokutou za používanie telefónu za volantom vám odporúčame video, ktoré vás oboznámi s novou aplikáciou, ktorá okrem iného hodnotí správanie vodiča a môže vás ochrániť pred mnohými pokutami. Dozviete sa, ako vďaka nej používať telefón v aute bezpečne a efektívne.

Rýchlosť

50, 90, 130. Nie miery dokonalej modelky, ale najvyššie povolené rýchlosti, s ktorými sa stretávame snáď najčastejšie; v obci, mimo obce a na diaľnici. Napriek tomu, že na nás tieto i iné čísla upozorňujúco žmurkajú z dopravných značiek, mnohokrát sa tvárime, že ich nevidíme a nespúšťame nohu z plynu. Koľko nás toto prekročenie rýchlosti môže stáť?

 • Najviac o 6 km/h v obci i mimo obce → napomenutie
 • O 7-10 km/h v obci a 7-15 km/h mimo obce → 10-30 €
 • O 11-15 km/h v obci a 16-25 km/h mimo obce → 35-40 €
 • O 16-20 km/h v obci a 26-30 km/h mimo obce → 45-50 €
 • O 21-25 km/h v obci a 31-35 km/h mimo obce → 100-150 €
 • O 26-30 km/h v obci a 36-40 km/h mimo obce → 180-220 €
 • O 31-35 km/h v obci a 41-45 km/h mimo obce → 250-280 €
 • O 36-40 km/h v obci a 46-50 km/h mimo obce → 300-330 €
 • O 41-45 km/h v obci a 51-55 km/h mimo obce → 350-370 €
 • O 46-50 km/h v obci a 56-60 km/h mimo obce → 380-400 €
 • O 51-55 km/h v obci a 61-65 km/h mimo obce → 500-600 €
 • O 56-60 km/h v obci a 66-70 km/h mimo obce → 650-750 €
 • O viac ako 60 km/h v obci a o viac ako 70 km/h mimo obce → 800 €

dopravná značka, dopravné obmedzenie, pokuta, radar 

Jazda

Šofér sa má pri jazde držať vo vyznačenej časti vozovky. Čo ak to nedodrží? 

 • Jazda v protismernej časti vozovky → 60-150 €
 • Jazda po krajnici → 50-100 €
 • Nedanie prednosti autobusu → 60 €
 • Nedanie prednosti v jazde, ktorú prikazujú značky → 150 €
 • Nedanie prednosti sprava na križovatke → 100 €

Problémom mnohých vodičov v súvislosti s jazdou je aj zvýšená spotreba paliva. Máte tento problém aj vy? Neprehliadnite náš článok na túto tému!

Obchádzanie a predchádzanie

Ak sa pýtate, aký je medzi nimi vlastne rozdiel, je to veľmi jednoduché. Kým predchádzanie je vlastne obiehanie idúceho vozidla, obchádzať môžeme prekážku či stojace vozidlo. A koľko to bude stáť, ak to vodič nespraví podľa predpisov?

 • Obmedzenie alebo ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri predchádzaní → 50 €
 • Ohrozenie cyklistu pri prechádzaní a obchádzaní → 150 €
 • Nedanie smerovky pri predbiehaní → 20-40 €
 • Bránenie v predchádzaní (napr. zvyšovaním rýchlosti) → 50 €
 • Obchádzanie tam, kde je to zakázané → 100-150 €

Parkovanie alebo zastavenie a státie

Problém z parkovaním nie je v dnešnej dobe snáď nikomu neznámy, či už je to v centre veľkých miest, pred panelákmi alebo v turistických oblastiach. Aké sú výšky pokút v oblasti parkovania?

Do tejto kategórie zaradíme aj pokutu súvisiacu s rozkladaním núdzového trojuholníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou povinnej výbavy. Tá môže byť tiež dôvodom na pokutu. Ak neviete, čo všetko má obsahovať, neprehliadnite náš článok!

parkovanie, ZŤP, pokuta

 • Bránenie ostatným pri vyjdení z iných parkovacích miest → 50 €
 • Neumiestnenie núdzového trojuholníka v prípade núdzového státia → 30-50 €
 • Porušenie zákazu zastavenia na chodníku či cestnej zeleni → 30-50 €
 • Parkovanie na mieste vyhradenom pre zdravotne postihnutých → 150 €

Zdielať článok:

Jednoduché overenie vozidla online pred kúpou

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.